Jobs
Jobs 1 - 1 of 1
http://www.hoteljobthai.com/company/aone-hotels
Apply Now
Sep 16, 2016

A ONE Hotels เปิดรับสมัครผู้ทีมีความสามารถร่วมงานกับเรา ประจำสำนักงานพัทยา 2 ตำแหน่ง 1. Sales Executive 1 ตำแหน่ง 2. Sales Administrative 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ 2 ตำแหน่ง 1. Sales…

 
 
About Hotel Job

HOTEL JOB THAI สูตรสำเร็จของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ภารกิจหลักของเรา คือ การเป็นผู้นำด้านบริการจัดหางานครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ เราพร้อมรับมือกับความท้าทายและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งในยุคโลกาภิวัฒน์

Popular Industries